Shadow

Mobile

Google chào hàng ROI của quảng cáo hiển thị AMP, tích hợp hoạt động tốt nhất trên các trang web AMP

Google chào hàng ROI của quảng cáo hiển thị AMP, tích hợp hoạt động tốt nhất trên các trang web AMP

Mobile
Quảng cáo hiển thị được tạo bởi mã nguồn mở (Google-led) Accelerated Mobile Pages (AMP) framework hoạt động tốt hơn trên các trang AMP so với các trang web không phải AMP, Google cho biết thông tin này hôm 20-02-2019 Công ty cũng nhận thấy rằng quảng cáo hiển thị AMP của mình - được gọi là quảng cáo AMPHTML - hoạt động tốt hơn quảng cáo không hiển thị AMP. Kể từ tháng 1 năm 2019, 12% của tất cả các quảng cáo hiển thị được cung cấp bởi Google là quảng cáo AMPHTML. ROI tổng thể cao hơn. Vamsee Jasti, giám đốc sản phẩm, AMP Project, Google cho biết, quảng cáo AMPHTML cung cấp lợi ích hiệu suất tổng thể và đảm bảo bảo mật, làm cho ROI của nhà quảng cáo tốt hơn, doanh thu của nhà xuất bản và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Quảng cáo AMP được xây dựng với mã nguồn mở được xem xét
0793 199 986